Informaciniai statybų vartai

Atestuotos įmonės

Atstovaujant visuomenės interesą, kiekvienoje valstybėje yra taikomi tam tikri statybos rinkos reguliavimo mechanizmai, kuriais siekiama užtikrinti statinių saugumą ir išvengti neigiamų padarinių dėl nekompetencijos ar klaidų statyboje. Kaip viena iš tokių priemonių Lietuvoje yra pagal Aplinkos ministerijos nustatytą tvarką vykdomas ypatinguose statiniuose dirbančių statybos įmonių atestavimas.

Norint teikti statybos ar ekspertizės paslaugas ypatingos kategorijos statiniuose, įmonė privalo būti atestuota, t.y. įrodyti savo kompetenciją ir sugebėjimą vykdyti tokią veiklą. Statybos įmonių atestavimas yra procedūra, kurios metu aplinkos ministro patvirtinta Komisija įvertina, ar įmonė yra pasirengusi vykdyti atitinkamą veiklą ypatinguose statiniuose, ir išduoda atestatą. Europos Sąjungos ir kitų valstybių statybos įmonių veiklos dokumentai vertinami pagal jų atitikimą Lietuvos teisinei bazei. Tokiu būdu kvalifikacijos atestatas yra vienas iš požymių, padedančių užsakovui geriau įvertinti įmonės patikimumą, renkantis statybos rangovą.

Vadovaujantis LR Statybos įstatymų, statybos srityje dirbančių įmonių atestavimą ir teisės pripažinimą atlieka VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau SPSC). SPSC organizuoja ir tvarko ypatingų statinių statybos rangovų, statinių projektų ekspertizės, statinių ekspertizės rangovų įmonių atestavimą, atlieka juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimų procedūras vadovaujantis LR statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu (toliau STRSTR 1.02.07:2012 (Valstybės žinios 2012 Nr.03).

Pažymėtina, kad atestavimo paslauga Lietuvoje yra mokama, o ypatingųjų statinių statybos rangovų, statinio (jo dalies) projektų ekspertizės rangovų, statinio (jo dalies) ekspertizės rangovų atestavimo ir teisės pripažinimo kainos patvirtintos 2017 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-575.

Įmonė, pageidaujanti gauti atestatą, turi:

  1. Susipažinti su atestavimo kvalifikaciniais reikalavimais;
  2. Užpildyti prašymą ir kartu su reikiamais dokumentais pateikti SPSC ;
  3. Per 5 dienas nuo prašymo pateikimo ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo apmokėti atestavimo išlaidas. Sulaukti kvietimo į Atestavimo komisijos posėdį (ne vėliau kaip per 20 dienų). SPSC individualiai informuoja įmonės vadovus apie posėdžio datą, vietą, laiką ir pateikia siūlomą įmonės atestavimo sritį;
  4. Susipažinti su siūloma atestavimo sritimi;
  5. Atvykti į posėdį arba pateikti sutikimą su siūloma atestavimo sritimi, kai įmonės dalyvavimas komisijos posėdyje nebūtinas.
  6. Posėdžio metu Komisija priima sprendimą dėl įmonės atestavimo. Teigiamai įvertintoms įmonėms išduodami kvalifikacijos atestatai.

Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniai asmenys ar kitos užsienio organizacijos, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos padaliniai siekiantys vykdyti darbus ypatinguose statiniuose, privalo užpildyti prašymą dėl teisės pripažinimo bei pateikti atitinkamus dokumentus į SPSC.
Kitų valstybių (trečiųjų šalių) juridiniai asmenys ar kitos užsienio organizacijos privalo užpildyti prašymą dėl įmonės atestavimo (ta pačia tvarka, kaip ir Lietuvoje įsteigti pareiškėjai) bei pateikti atitinkamus dokumentus į SPSC.

Dokumentų priėmimas

Dokumentai priimami II-IV 7:30 – 12:00 val. ir 13;00 – 16:00 val. Statybos produkcijos sertifikavimo centre, 412 kabinete, Linkmenų 28, Vilnius. Taip pat galite teikti dokumentus elektroniniu būdu, vadovaudamiesi nustatyta tvarka.

Kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų išdavimas

Ypatingo statinio projektuotojas (tik pripažįstant teisę), statinio statybos rangovas, statinio projekto ekspertizės ar statinio ekspertizės rangovas, norintis gauti SPSC atestatą, turi pateikti į SPSC prašymą ir dokumentus.

Kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai išduodami SPSC sekretoriate.

Atsiimant kvalifikacijos atestatą, privalu pateikti asmens dokumentą arba įmonės direktoriaus patvirtintą įgaliojimą.