Informaciniai statybų vartai

Atnaujinkime Miestą, VšĮ

Adresas Panerių g. 20, Vilnius 03209, Lietuva
Telefonas (8 5) 250 3408
El. paštas info@amiestas.lt
Interneto svetainė http://amiestas.lt/

Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“ yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įregistruota 2007-03-21. Įstaigos tikslai: tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą; skatinti efektyvų energijos vartojimą pastatuose ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo; prisidėti prie pastatų renovacijos rinkos plėtros; skatinti gyventojus tinkamai prižiūrėti savo būstą ir ugdyti gyventojų bendruomeniškumą. Siekiant užsibrėžtų tikslų įstaigos pagrindiniai uždaviniai yra šie: administruoti efektyvaus energijos vartojimo pastatuose projektus; plėtoti ryšius su savivaldybėmis, valstybės institucijomis, kitomis Lietuvos, Europos Sąjungos bei tarptautinėmis organizacijomis (institucijomis). Įstaiga, siekdama pagrindinių tikslų, vykdo šią veiklą: informacijos sklaida bei marketingas; konsultacinė, šviečiamoji veikla; rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa; plėtojimas; kita Lietuvos Respublikos įstatymais ne draudžiama veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais.

Informacija netiksli? Susiekite

Statybos (29)