Informaciniai statybų vartai

Leidimai atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijose

Fizinis ar juridinis asmuo, norintis vykdyti kasinėjimo ar kitus darbus, susijusius su atitvėrimu, eismo uždarymu ar teritorijos panaudojimu sandėliavimo, krovimo, automobilių statymo ir kt. reikmėms savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, daugiabučių namų kiemuose, turi pateikti prašymą gauti leidimą.