Informaciniai statybų vartai

Leidimai vandens gavybos gręžiniui projektuori ir įrengti

Tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį, pateikęs prašymą (patvirtintą parašais) ir kitus reikalingus dokumentus, per 31 kalendorinę dieną gauna sąlygas vandens gavybos gręžiniams projektuoti/įsirengti.