Informaciniai statybų vartai

Mokesčiai

Verslo subjektų ir fizinių asmenų mokami mokesčiai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), vykdydama įstatymų jai pavestas funkcijas, yra atsakinga už 23 mokesčių administravimą, iš jų pagrindiniai – pelno mokestis, pridėtinės vertės mokestis, gyventojų pajamų mokestis, akcizo mokestis.

Statybos verslo įmonėms labai svarbu, kad mokesčių bazė nebūtų dažnai keičiama, o informacija apie planuojamus mokesčių pakeitimus būtų iš anksto viešinama . Čia Jūs galite rasti informaciją apie statybos sektoriui aktualius mokesčių klausimus:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vykdydama savo funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos finansų ministro  1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais nuostatais.

Lietuvos įmonėms trumpuoju telefonu 1882 Mokesčių informacijos centras teikia konsultacijas gyventojų pajamų mokesčio, socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų, pridėtinės vertės, nekilnojamojo turto, pelno ir socialinio mokesčių, pajamų ir turto deklaravimo klausimais, teikia informaciją apie mokestinių procedūrų vykdymą ir bendrąją informaciją apie VMI.