Informaciniai statybų vartai

Rašytiniai pritarimai statinio projektui

Rašytinis pritarimas statinio projektui reikalingas keičiant pastato (patalpos, patalpų) paskirtį, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai, ypatingo ar neypatingo statinio kapitaliniam remontui, ypatingo ir neypatingo statinio paprastajam remontui Aplinkos ministerijos ar Kultūros ministerijos nustatytais atvejais ir kt.