Informaciniai statybų vartai

Specialieji architektūros reikalavimai

Fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims pateikus prašymus (vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu) parengiami ir išduodami specialūs architektūriniai reikalavimai rengti statinio projektą. Specialieji architektūros reikalavimai išduodami, kai rengiant naujai statomų ir (ar) rekonstruojamų ypatingų ir (ar) neypatingų statinių projektus be kitų statinio projekto dalių privaloma statinio projekto architektūrinė dalis ir Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama.