Informaciniai statybų vartai

Statistika

Statyba – neatsiejama bet kurios šalies ekonomikos dalis. Statybos apimtys ir ekonominiai rodikliai tiesiogiai priklauso nuo šalies ekonomikos vystymosi. Su viena statybų sektoriaus darbo vieta susijusios dar 3-4 kitų sektorių darbo vietos. Šiandiena verslui vykdančiam verslą statybų sektoriuje labai svarbu žinoti statistinę informaciją tiek sektoriaus makroekonominių rodiklių dinamiką tiek konkrečių statybos elementų rodiklių dinamiką.

Patikima ir objektyvi statistinė informacija leidžia vertinti demografinę, socialinę ir ekonominę šalies padėtį ir ūkio raidą. Jau daugelį metų Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinės statistikos įstaigos rengia ir siunčia duomenis Europos Sąjungos statistikos tarnybai – Eurostatui, kuris skelbia patikimus ir palyginamus šalių rodiklius.

Todėl, šiame InfoStatyba.lt portale teikiama informaciją apie statybų sektoriaus rezultatus vertinant šalyje sukurtą BVP apimtį, dirbančiųjų statybos sektoriuje skaičiaus dinamiką ir darbo užmokesčio kitimo raidą, sunaudotų materialinių investicijų apimtis, pastatytų gyvenamųjų pastatų skaičių ir kt. Šiame portale galima rasti ir atskirų statybos rodiklių statistinę dinamikos informaciją. Kaip kinta atskirų statybinių medžiagų kainos, kaip kinta atskirų statybos darbų, mechanizmų nuomos kainos, kuriuose regionuose daugiausia statoma ir kokios paskirties statinių, informaciją apie laisvas darbo vietas statybų bendrovėse.

InfoStatyba.lt statistinę informaciją renka ir apibendrina naudodamasi keliais informaciniais šaltiniais, kaip pavyzdžiui:

Tikimės, kad statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai ir atskirų statybos darbų kainų statistinė informacija turės paklausą tarp šio portalo skaitytojų. Viešo sektoriaus atstovai, kurie atsakingi už investicijų planavimą, taip pat galės rasti sau rūpimą informaciją. Statistikos ataskaitų struktūra šiame portale priklausys nuo šio portalo vartotojų poreikių, nuo vartotojų ataskaitų peržiūrų skaičiaus.