Informaciniai statybų vartai

Statybą leidžiantys dokumentai

Išduodami statybos leidimai – statyti naujus statinius, rekonstruoti statinius, atnaujinti (modernizuoti) pastatus ir perregistruotus statybos leidimus. Statinių statybos (kapitalinio remonto, paprastojo remonto, naujo nesudėtingo statinio statybos, statinių griovimo, paskirties keitimo)  projektams pritariama raštu. Pritariama laikino statinio (kiosko, lauko kavinės, laikino prekybos įrenginio) supaprastintų projektų sprendiniams (naudojimo laiko pratęsimas). Perregistruojami statybos leidimai kito statytojo vardu.