Informaciniai statybų vartai

Statybos teisės aktų pasikeitimai

Nauji teisės aktai įsigalioja nuo 2023 m. gegužės 1 dienos.

 1. Ženkliai apribotos galimybės statytojui (užsakovui) statyti statinį ūkio būdu.
  https://am.lrv.lt/lt/naujienos/statybos-istatymo-pokyciai-primename-kada-statyboms-privalu-samdyti-kvalifikuota-rangova

 2. Elektroninis statybos darbų žurnalas tampa privalomas ne tik viešuosiuose
  projektuose, bet visuose statybose statant naujus ypatinguosius ir neypatinguosius
  statinius, rekonstruojant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, griaunant
  ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, atliekant ypatingųjų ir neypatingųjų
  statinių kapitalinį remontą, atnaujinant (modernizuojant) pastatus.
  Pakeistas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8753bd40e5ca11ed9978886e85107ab2

 3. Kvalifikacijos atestato ir teritorijų planavimo dokumento (TPD) turėtojas kas 5 metus turi pateikti atestavimą
  atliekančiai organizacijai atestavimo reikalavimų atitikį patvirtinančius dokumentus.
  Atestavimą atliekanti organizacija turi teisę dažniau nei kas 5 metus atsitiktinės
  atrankos būdu patikrinti kvalifikacijos atestatų ar TPD turėtojus.