Informaciniai statybų vartai

Teisininkų patarimai verslo klausimais

Numatomi svarbūs Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai

Lietuvos Respublikos Seimas po svarstymo pritarė Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) pakeitimo įstatymo projektui, kuris numato ne vieną svarbų pakeitimą.

Kasparas Biliūnas, advokatų kontoros GLIMSTEDT advokato padėjėjas išskiria penkis esminius pakeitimus:

  • Nacionalinis saugumas;
  • Pirkimo objekto skaidymas į dalis;
  • Pirkimui skirtos lėšos;
  • Socialinis kriterijus;
  • Dideli ir nuolatiniai trūkumai vykdant sutartį. (Skaityti pilną straipsnį)

Karolis Sadauskas. TOP 3 verslininkų klausimai apie asmens duomenų apsaugą

Apie atnaujinto Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymą viešojoje erdvėje kalbama nemažai, tačiau šia tema vis dar trūksta suprantamai pateiktos informacijos. Asmenų kontaktų saugojimas, galimos baudos už reglamento pažeidimą ir klientų duomenų profiliavimas – tai šiuo metu aktualiausios sritys, keliančios daugiausiai neatsakytų klausimų verslui…(Skaityti pilną straipsnį)


ES įmonių teisė – gal savosios nebereikia?


Linas Sesickas. Konkurencingumo indeksai: kaip neįstrigti tarp vidutiniokų

Vertinimo svyravimas yra būdingas ir geriausiai pasirodančioms šalims, tačiau nerimą labiausiai kelia tai, kad mes esame įstrigę tarp vidutiniokų, o daug šurmulio sukeliančios reformos nei žmonių gerovei, nei išorės vertintojams didelio įspūdžio nedaro.

Kaip pabrėžiama paties IMD pasaulio konkurencingumo centro (angl. IMD World Competitiveness Center) pranešime, kiekviena lyderiaujanti šalis turi savo receptą, kaip palypėti konkurencingumo reitingų laipteliais…(Skaityti pilną straipsnį)


Daiva Lileikienė. Įtvirtintas kelias, kaip dirbti su konkurentu dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose

Verslui – viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančioms įmonėms – naudinga žinoti apie naują Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimą, kuris pateikė svarbų išaiškinimą dėl galimybės viešajame pirkime vienu metu dalyvauti tiek savarankiškai, tiek subrangos pagrindais. Šių metų kovo 29 d. priimta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama… (Skaityti pilną straipsnį)


Gintaras Jasaitis. Viešieji pirkimai: naujausia Baudžiamojo Kodekso taikymo praktika

Lietuvoje kasmet vykdomi tūkstančiai viešųjų pirkimų, kurių vertė siekia milijardus eurų. Nuo 2003 m. iki 2017 m. jų įvykdyta už beveik 36 mlrd. eurų. Deja, ir Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) pažeidimų fiksuojama nemažai. Tai rodo Lietuvos teismų praktika, kuri gali padėti atkreipti dėmesį į silpnąsias vietas. Dalyvaujantiems viešuosiuose pirkimuose ne mažiau svarbu žinoti ir įstatymų naujoves… (Skaityti pilną straipsnį)


Dalius Gedvilas. Standartizuoti tiekėjų atrankos kriterijai – skaidrumo garantas

Teigiamus pokyčius viešuosiuose pirkimuose galėtų lemti standartizuoti tiekėjų atrankos kriterijai. Tokiu būdu perkančiosios organizacijos negalėtų kurti kitų kriterijų, kurie dažnai tampa nesusipratimų ir ginčų objektu atrenkant paslaugų ar prekių tiekėjus… (Skaityti pilną straipsnį)


Mindaugas Mikalajūnas. Verslo finansavimas: kaip jį gauti greičiau ir lanksčiau?

Nutarę pradėti verslą ir turėdami idėjų jo spartesnei plėtrai, greičiausiai turėsite spręsti finansavimo klausimą.

Retu atveju verslo įsibėgėjimui pakanka nuosavų lėšų, o ieškant išorinių finansavimo šaltinių dažniausiai kreipiamasi į bankus. Tačiau bankai kelia nemenkus reikalavimus, ir iki įmonė galės juos atitikti, teks susirasti kitų lėšų šaltinių… (Skaityti pilną straipsnį)


Darbo sutartys su darbuotojais – kūrėjais pagal naująjį Darbo kodeksą: ką reikėtų žinoti darbdaviams

Praėjusių metų liepą įsigaliojęs naujasis Darbo kodeksas į darbo santykių teisinį reguliavimą atnešė daugybę naujovių. Tarp jų – 31 straipsnis, reglamentuojantis darbuotojo turtinių ir neturtinių interesų apsaugą. Šio straipsnio 4 dalyje numatyta, kad darbuotojo sukurti autorių teisių objektai turi būti saugomi ir už jų panaudojimą atlyginama įstatymuose ir susitarimuose nustatyta tvarka. Anksčiau galiojęs Darbo kodeksas darbuotojų sukurtų kūrinių ir jų panaudojimo klausimo nereglamentavo, todėl kyla klausimas, kokios įtakos darbdavio ir darbuotojo-kūrėjo santykiams turės naujoji norma… (Skaityti pilną straipsnį)


Ką apie asmens duomenų apsaugos reformą turi žinoti įmonės, veikiančios tarptautiniu mastu

Šiuo metu Europos Sąjungos šalyse veiklą vykdančios įmonės turi laikytis 28 skirtingų duomenų apsaugos įstatymų. Įvykdžius asmens duomenų apsaugos reformą, šis biurokratizmas bus sumažintas: nuo 2018 m. gegužės 25 d. visose ES šalyse galios tas pats duomenų apsaugos teisės aktas – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas.

Tačiau nors Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas yra tiesioginio taikymo teisės aktas, kiekviena ES valstybė galės konkrečiau apibrėžti jo taisykles ar numatyti taisyklių apribojimus… (Skaityti pilną straipsnį)


Į viešąjį pirkimą – kartu ar atskirai?

Pagal besiformuojančią praktiką viešuosiuose pirkimuose savarankiškai galinčios dalyvauti įmonės neturėtų teikti jungtinių pasiūlymų be objektyvių priežasčių, neturėtų to daryti dažnai, o užtikrinant reikiamus resursus prioritetą teikti subrangai. Vienai grupei priklausančioms įmonėms nereikėtų vengti viešuosiuose pirkimuose teikti savarankiškų pasiūlymų, tačiau pasiūlymai turi būti parengti ir pateikti savarankiškai, o jų sąlygos – nesuderintos, nepriklausomai nuo to, ar pasiūlymus teikia susiję, ar nesusiję ūkio subjektai… (Skaityti pilną straipsnį)


Kiek informacijos apie akcijų sandorius privalu atskleisti Registrų centrui?

Nuo 2018 m. sausio 1 d. pasikeitęs teisinis reglamentavimas numatė supaprastintą tvarką bei turėjo užtikrinti „vieno langelio“ principo įgyvendinimą.

Įsigaliojus ABĮ pakeitimams, visi duomenys apie bendrovės akcininkus, neatsižvelgiant į turimą akcijų kiekį, teikiami JADIS tvarkytojui (jei teikiama informacija apie vienintelį akcininką, kartu teikiamas prašymas įregistruoti šiuos duomenis JAR; JADIS tvarkytojas vienintelio akcininko duomenis per vieną darbo dieną privalo perduoti JAR tvarkytojui)… (Skaityti pilną straipsnį)


G. Kačinskienė. Patarimai, kaip ginti savo teises, įsigijus naujos statybos namą ar butą su defektais

Dažnai pasitaiko situacija, kai nusipirkus naujos statybos namą ar butą, garantiniu laikotarpiu išryškėja tam tikri statybos darbų trūkumai, pavyzdžiui, kaupiasi drėgmė, skyla sienos, trupa, suskilinėja namo sienų vidinė ar išorinė apdaila. Kas privalo atsakyti už tokių trūkumų ištaisymą, kaip ir kur kreiptis dėl jų pašalinimo?

Jeigu perkamo daikto trūkumai pirkėjui buvo žinomi arba tokie akivaizdūs, kad kiekvienas atidus vartotojas juos būtų pastebėjęs pirkimo (perdavimo) momentu, tuomet pardavėjas neprivalo garantuoti parduodamo daikto kokybės… (Skaityti pilną straipsnį)


Darbdaviams aktualūs administracinės atsakomybės pokyčiai įsigaliojus Administracinių nusižengimų kodeksui 

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Administracinių nusižengimų kodeksas (toliau – ANK) įtvirtino naujoves, į kurias darbdaviams vertėtų atkreipti dėmesį. ANK nuo praėjusių metų pabaigoje galios netekusio Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) skiriasi tuo, kad tai kokybiškai naujas teisės aktas ir, be kitų naujovių, įtvirtina pakitusią administracinės atsakomybės apimtį bei taikytinų nuobaudų sąrašą… (Skaityti pilną straipsnį)


Teisininko asistentas M. Mačiulaitis. Ar susitarimas dėl nekonkuravimo teisėtas?

Didėjant konkurencijai tarp verslininkų, komercines, technologines paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją (know-how, klientų sąrašus, kainų politiką t.t.) vis dažniau siekiama apsaugoti darbdavio (verslininko) ir darbuotojo susitarimais dėl nekonkuravimo. Kad darbuotojas galėtų efektyviai vykdyti darbines funkcijas, jam patikima informacija, turinti ypatingą reikšmę verslo subjekto padėčiai rinkoje… (Skaityti pilną straipsnį)


Ar leistini vidaus sandoriai Lietuvoje?

Vidaus sandorių pradžia laikytinas Europos Teisingumo Teismo (ETT) 1999 m. lapkričio 18 d. sprendimas byloje „Teckal“ Nr. C-107/98, kuriame buvo nustatyti du kriterijai, kuriems esant galima išimties tvarka netaikyti ES viešųjų pirkimų taisyklių santykiams tarp perkančiosios organizacijos ir kito juridinio asmens, ir suformuluotos dvi privalomos sąlygos, taikomos atliekant vidaus pirkimų teisinį kvalifikavimą. Pirmiausia, perkančioji organizacija turi kontroliuoti kitą sandorio šalį panašiai kaip savo struktūrinius padalinius ar tarnybas, antra, kita sandorio šalis esminę savo veiklos dalį vykdo kartu su perkančiąja organizacija arba jos naudai… (Skaityti pilną straipsnį)


Kada įmonės veiklos tyrimas gali efektyviai apsaugoti akcininkų interesus?

Akcininkai turi įvairių priemonių įgyvendinti įmonių valdymo kontrolę. Viena iš jų – įmonės veiklos tyrimas, kuris gali būti inicijuojamas, kai įmonės veiklos rezultatai yra neaiškūs, negaunama jokių pajamų, nuolat sudaromi ekonomiškai nenaudingi sandoriai ir pan. Veiklos tyrimo metu nustatomos įmonės netinkamos veiklos priežastys ir taikomos atitinkamos priemonės. 

Tačiau kai kurios iš paminėtų aplinkybių gali tapti pagrindu iškelti įmonei bankroto bylą. Tad kyla klausimas, koks yra santykis tarp įmonės veiklos tyrimo ir bankroto proceso?… (Skaityti pilną straipsnį


Ar gali vienas iš įmonės akcininkų atsisakyti dividendų?

Viena iš Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – LR ABĮ) 15 straipsnio 1 dalyje numatytų akcininkų teisių – tai, jog akcininkai turi teisę gauti bendrovės pelno dalį (dividendą). Kaip numatyta LR ABĮ 60 straipsnio 1 dalyje, dividendai yra akcininkui (vieneto dalyviui) paskirta pelno dalis, proporcinga jo turimų vieneto akcijų (dalių, pajų) nominaliai vertei. Taigi, teisė gauti dividendus visiškai nepriklauso nuo to, ar įmonės akcininkas dirba įmonėje, ar ne… (Skaityti pilną straipsnį)


Kaip pratęsti paskolos sutartį buvusiam akcininkui?

Sutartį gali pasirašyti tik sutarties šalys arba jų atstovai. LR CK 2.135 straipsnio (Interesų konfliktas) 2 dalis nustato „Asmuo tuo pat metu negali būti abiejų sandorio šalių atstovu. Tačiau ši nuostata netaikoma vykdant prievoles, taip pat kai abi sandorio šalys aiškiai išreiškia savo valią, kad atstovas veiktų dėl jų abiejų interesų.“… (Skaityti pilną straipsnį)


Skolininko veiksmai, siekiant turtą parduoti už didžiausią kainą. Ką vertėtų žinoti?

Antstolis vykdymo procese veikia tam, kad naudodamasis įstatymo suteiktomis teisėmis užtikrintų teisėtą teismo sprendimo vykdymą, iš skolininko išieškotų skolas kreditoriui. Tačiau vykdydamas išieškojimą antstolis neturi pažeisti šalių teisių, pareigų ir teisėtų interesų pusiausvyros; turi atsižvelgti ne tik į išieškotojo, bet ir į skolininko teises ir teisėtus interesus… (Skaityti pilną straipsnį)


Skolinga įmonė slapstosi – ką daryti?

Sudarant sutartis dėl tam tikrų paslaugų teikimo tarp juridinių asmenų paprastai susiklosto civiliniai teisiniai santykiai. Vadinasi, dėl susidariusio skolos fakto, lyg ir turėtų būti kreipiamąsi bendra tvarka paduodant civilinį ieškinį, nes pats prievolės mokėti skolą nevykdymas, tarsi nesudaro juk pagrindo traukti baudžiamojon atsakomybėn. 

Vis tik, turtinės prievolės išvengimas, piktnaudžiavimas pačiais civiliniais santykiais, kai skolininkas slapstosi, keičia įmonės vadovus, nevykdo pareigos bendradarbiauti, nurodo fiktyvų veiklos adresą, tam tikrais atvejais net visiškai fiktyviai vykdo veiklą, negali būti paliktas tik kreditoriaus žiniai… (Skaityti pilną straipsnį)


Individualios įmonės pirkimas, pardavimas arba pavadinimo keitimas

Individualios įmonės pirkti ir parduoti negalima. Pagal Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymo 11 straipsnį individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, mažąją bendriją, taip pat į viešąją įstaigą.

Kai individualios įmonės savininkas priima sprendimą pertvarkyti įmonę, kartu turi būti priimami naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentai, kurie turi atitikti šio juridinio asmens teisinę formą nustatančių įstatymų reikalavimus… (Skaityti pilną straipsnį)


Kaip apsaugoti intelektinę nuosavybę?

Išskiriamos trys intelektinės nuosavybės apsaugos objektų grupės: išradimai, pramoninis dizainas ir prekių ženklai. Jų apsaugos būdai yra skirtingi. Prekės ženklui, kuriuo laikomas bet koks žymuo ar simbolis, padedantis atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito ir kurį galima pavaizduoti grafiškai, gali būti taikoma nacionalinė apsauga pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą… (Skaityti pilną straipsnį.)


Kapitalo didininimas iš įmonės apyvartinių lėšų.

Įstatinio kapitalo didinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 49, 50 ir 51 straipsniai.

Pirmiausia atsižvelgiama į tai, kieno lėšomis norima padidinti įstatinį kapitalą – įmonės akcininkų (kitų asmenų) ar pačios bendrovės lėšomis… (Skaityti pilną straipsnį)


Laimingas klientas – geras klientas? CRM nauda įmonėms

Tik labai retais atvejais statistiniam darbuotojui įmonėje nereikia bendrauti su klientais. Tai – neišvengiama darbo dalis. Žinant, kad yra ne vienas pavyzdys, kada neigiami klientų atsiliepimai nusmukdė ar visiškai sužlugdė įmonės įvaizdį ir galimybę padidinti pelną, aišku, kad būtinas profesionalus ryšių su klientais valdymas ir investicija į tam skirtas priemones…(Skaityti pilną straipsnį)


Naujienlaiškių siuntimas. Ar geras būdas rasti naujų klientų?

El. laiškai, naujienlaiškiai yra tikrai efektyvus rinkodaros komunikacijos kanalas, kurį galima panaudoti informacijai teikti, pardavimams skatinti, emociniam ryšiui su klientu užmegzti. Kiek efektyvus naujienlaiškių siuntimas konkrečiu atveju, priklauso nuo daugelio faktorių. Paieskot senukuose dovaneliu sesei… (Skaityti pilną straipsnį)


Patentavimas

Patentas – tai išradėjui suteikiamos išskirtinės teisės į jo. Tam, kad būtų įgyta teisė į išradimą, jį reikia užpatentuoti nustatyta tvarka. Įgyti patentą naudinga dėl to, kad gali neslėpti savo išradimo nuo visuomenės bijodamas, kad kažkas nukopijuos jo išradimą ir gaus iš to pelną… (Skaityti pilną straipsnį)


Kokią reikšmę įmonės akcijų vertei turi savininkų pasikeitimas?

Kontrolinio akcijų paketo savininkai gali keistis dėl įvairių priežasčių, taigi ir jų pasikeitimo įtaka kompanijos akcijų vertei gali būti dvejopa.

Dažna akcininkų ar kitaip tariant įmonės savininkų pasikeitimo priežastis – finansinės įmonės problemos. Jeigu įmonė turi didelių sunkumų ir esamiems akcininkams nepavyksta jų sutvarkyti, iš ateinančių naujų akcininkų paprastai yra tikimasi efektyvaus problemų sprendimo… (Skaityti pilną straipsnį)


Europos Sąjungos parama pradedančiajam verslininkui

Pretenduoti į Europos Sąjungos struktūrinę paramą galima pagal šias veiksmų programų priemones:

  • Ekonomikos augimo veiksmų programa.
  • Sanglaudos skatinimo veiksmų programa.
  • Techninės paramos veiksmų programa.
  • Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa.

Prikalausomai nuo pareiškėjo tipo (privatus asmuo, privatus juridinis asmuo, valstybės biudžetinė įstaiga ar kt.) galima pasirinkti konkrečią priemonę pagal kurią galima pretenduoti į ES struktūrinę paramą… (Skaityti pilną straipsnį)


Svarbūs išaiškinimai nesąžiningos konkurencijos byloje 

Argumentas, kad atsakomybė už Konkurencijos įstatymo nuostatų pažeidimus taikoma tik ūkio subjektams (dažnai naudojamas tiek atsakovų gynyboje, tiek žemesnės instancijos teismų sprendimuose ir kėlęs daug diskusijų) nėra visiškai pagrįstas… (Skaityti pilną straipsnį)


Franšizės sutartis. Samprata, taikymo ypatumai ir praktiniai patarimai

Pagal franšizės sutartį viena jos šalis, t.y. teisių turėtojas, suteikia teisę kitai sutarties šaliai, t.y. naudotojui, tam tikram laikotarpiui arba neterminuotai naudotis teisių turėtojui priklausančiomis tam tikromis išimtinėmis teisėmis, o naudojas už tai įsipareigoja mokėti teisių turėtojui periodinį ar vienkartinį atlyginimą. Pagal franšizės sutartį naudotojas įgyja teisę naudotis teisių turėtojo prekių ženklais, patentais, verslo know how, dalykine reputacija, kitomis teisių turėtojui priklausančiomis išimtinėmis teisėmis arba tik dalimi jų… (Skaityti pilną straipsnį)


Distribucijos sutartis, jos esmė ir praktiniai ypatumai, patarimai verslininkams

Distribucijos sutartis yra viena iš Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytų sutarčių, kuri šios sutarties šalims numato tam tikrų išimtinių teisių. Būtent šios distribucijos sutartimi suteikiamos išimtinės teisės leidžia atskirti distribucijos sutartį nuo pakankamai giminingos jai sutarties, t.y. didmeninio pirkimo – pardavimo sutarties… (Skaityti pilną straipsnį)