Informaciniai statybų vartai

Teisminiai ginčai statybose ir Lietuvos teismų praktika

Rasa Zaščiurinskaitė. Sudaryti ar nesudaryti jungtinės veiklos sutartis?

Statybų ir kituose sektoriuose nėra neįprasta sudaryti jungtinės veiklos sutartis ar konsorciumus dalyvaujant didesniuose projektuose ar viešuosiuose pirkimuose. Priešingai, Lietuvoje tokia praktika, ypač statybų sektoriuje, pastaruosius kelerius metus buvo pakankamai įprasta.
Tačiau praėjusių metų pabaigoje statybų ir kitus sektorius sudrebino, rodos, daugeliui netikėta žinia – jungtinės veiklos sutartys gali būti draudžiamos ir baudžiamos pagal konkurencijos teisę!.. (Skaityti pilną straipsnį.)


Dr. Feliksas Miliutis. Apeliacinis teismas: ilgalaikiai ir neapibrėžti reikalavimai viešuosiuose pirkimuose yra draudžiami

Viešojo pirkimo sąlygose konkurso dalyviams negali būti keliamas reikalavimas įvardinti tiekiamos įrangos ilgalaikio remonto kainas, į tiekiamų dalių kainas įtraukti techninio aptarnavimo kaštus bei negali būti įtvirtinta neapribota perkančiojo subjekto galimybė atsisakyti pirkti tiektinas prekes.

Lietuvos apeliacinis teismas pasisakė, kaip pagal viešųjų pirkimų teisę turėtų būti vertinami neaiškūs, įsigyjamo objekto kainą didinantys ir pernelyg didelę riziką tiekėjams keliantys įrangos bei prekių tiekimo reikalavimai…(Skaityti pilną straipsnį)


Jolanta Bernotaitė. Ar tikrai statybos inžinierių ir rangos įmonių atestavimas turi būti viešojo sektoriaus funkcija?

Atestavimas dažnai yra tam tikros profesijos savireguliacijos sudedamasis elementas, kai pasirengimo atlikti tam tikrus darbus, vykdyti veiklas nustatymas ir kvalifikacijos kėlimo organizavimas pavedamas tos profesijos savivaldai – tarkime, asociacijoms.

Statybos sektoriuje atestavimo keliai šiuo metu yra išsiskyrę…(Skaityti pilną straipsnį)


Žemės sklypo bendraturčiai negali užkirsti kelio statyboms, tačiau susitarti – būtina

Vienoje iš naujausių nutarčių Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dar kartą priminė, kad žemės sklypo bendraturčiai, valdydami bendrą turtą, privalo ieškoti sutarimo ir jį pasiekti. Jie taip pat visais atvejais turi siekti bendraturčių interesų pusiausvyros bei nesukelti esminio kito bendraturčio nuosavybės teisės pažeidimo.

Byloje, kurios nutartį teismas priėmė sausio viduryje, buvo sprendžiama gana dažnai gyvenime pasitaikančią situaciją: ieškovai teigė, kad jie, kaip žemės sklypo, kuriame atsakovas planuoja statybą, bendraturčiai, nebuvo informuoti apie jo ketinimus ir atliekamus veiksmus. Tuo tarpu atsakovas gynėsi, kad ieškovai, kaip žemės sklypo bendraturčiai, nepagrįstai, t. y. nepateikdami jokių nesutikimo argumentų, atsisako duoti sutikimą atlikti planuojamus statybos darbus.

Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, siekiant vykdyti statybas bendrosios nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, būtina gauti žemės sklypo bendraturčių sutikimą… (Skaityti pilną straipsnį)


Kada galima reikalauti rangovo ištaisyti statybos darbų trūkumus?

Bendra taisyklė ir aktuali teismų praktika nurodo, kad statybos rangos darbų užsakovui, priimant konkrečius atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte nurodytus darbus, ir turint galimybę akte pažymėti apie darbų trūkumus, tačiau to nepadarius, užsakovas praranda galimybę remtis priimtų darbų trūkumų faktu ateityje… (Skaityti pilną straipsnį)


Statybos rangos sutartis: mokėjimų sulaikymas

Derantis dėl statybos rangos sutarties sudarymo, užsakovas paprastai reikalauja rangovo užtikrinti prievolės laiku ir tinkamai atlikti darbus įvykdymą, taip pat prievolės ištaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusius darbų defektus įvykdymą. Užsakovui priimtiniausi paminėtų rangovo prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai yra banko garantija ir draudimo bendrovės laidavimas. Tačiau šie užtikrinimo būdai rangovams pakankamai brangiai kainuoja. Be to, bankai ir draudimo bendrovės garantijas ir laidavimo raštus išduoda ne kiekvienam besikreipiančiam, nes yra atsižvelgiama į rangovo turtinę padėtį, įvertinama užtikrinimo finansinė rizika ir kitos aplinkybės. Todėl dažnai statybos rangos sutarties šalys susitaria dėl tokio prievolių įvykdymo užtikrinimo būdo kaip užsakovo rangovui mokėtinų sumų sulaikymas. Įprastai yra sulaikomas nuo 5 iki 10 procentų sutarties kainos dalies sumokėjimas… (Skaityti pilną straipsnį)


Nekokybiškas rangovo darbo atlikimas

„Pagal sudarytą sutartį su rangovu aš, užsakovė, esu nepatenkinta  neorganizuotu, nekokybišku darbo atlikimu. Kur galėčiau kreiptis ir ar galiu nepasirašyti darbų atlikimo akto, neapmokėti likusios 60 procentų darbų kainos“, – klausia Verslosavaite.lt skaitytoja, atsako teisininkė  Lina Simonaitytė-Venckuvienė(Skaityti pilną straipsnį)


L. Norkūnaitė, L. Baikštys. Statybos rangovo atsakomybės ribos

Šiltajam metų laikui, o kartu ir statybos darbų sezonui įpusėjus, vis sparčiau vykdoma pastatų ir kitų statinių statyba, rekonstrukcija ar remontas. Šių darbų atlikimui statybos dalyviai – užsakovai, rangovai ir subrangovai – sudaro naujas ar toliau vykdo jau anksčiau sudarytas sutartis. Nors teisės aktai ir teismų praktika pakankamai detaliai apibrėžia kiekvieno iš šių statybos proceso dalyvių teises ir pareigas, tačiau, nepaisant to, neretas atvejis, kai nė vienas statybos dalyvis nesiima jokių su jo ir kitų statybos dalyvių veikla susijusių rizikos mažinimo priemonių (jeigu tik tokių priemonių imtis neįpareigoja įstatymai, o palieka jų naudojimą statybos dalyvių nuožiūrai)… (Skaityti pilną straipsnį)