Informaciniai statybų vartai

Teritorijų planavimo sąlygos

Paslauga apima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu nustatytas dokumento išdavimo nuostatas. Sąlygų rengimas – procedūra, kurios metu sąlygas rengiančios institucijos išanalizuoja duomenis apie numatomą rengti teritorijų planavimo dokumentą ir pateikia planavimo sąlygas, kuriose nurodomi reikalavimai, taikomi planuojamai teritorijai ir kurių pagrindu parengiamas planavimo sąlygų sąvadas.